Al IV-lea Congres al Sindicatului U.P.A

In cadrul celui de-al IV-lea Congres, membrii sindicatului au ales noul Birou Executiv.